Masivne i bimetalne  kontaktne zakovice

Masivne i bimetalne kontaktne zakovice se izrađuju od specijalnih leugura na bazi srebra i to: Ag99,99, Ag970Cu, AgNi90/10, AgNi80/20, AgCdO90/10, AgSnO288/12 i dr.

Dimenzije masivnih i bimetalnih kontaktnih zakovica

Zakovice se proizvode po DIN-u 46240 i 46239. Oblik i dimenzije zakovica date su u katalogu

Close Menu