Argentum

contact materials

Lemovi za meko lemljnje

Žica za meki lem

 Masivne i bimetalne kontaktne zakovice se izrađuju od specijalnih leugura na bazi srebra i to: Ag99,99, Ag970Cu,
AgNi90/10, AgNi80/20, AgCdO90/10, AgSnO2 88/12 i dr

Kontaktni dio se izrađuje od specijalnih legura na bazi srebra: Ag99,99, Ag970Cu, AgNi90/10, AgNi80/20, AgCdO90/10,
AgSnO288/12, AgC95/5 i dr.

Turgut Ozal pn. 20000 Prizren, KOSOVO

+383 44 404 320; +383 44 350 369

info@argentum-cm.com

Close Menu